Нормативы

Лист Мінрегіону N72/10/НТЦ від 27.10.2014 р.

На фото: письмо Минрегиона с Разъяснениями об использовании пожарных
кран-комплектов с полужестким рукавом диаметром 19 и 25 мм

 

На Ваш лист від 15.10.2014 за №8/18.2-454-14 стосовно надання роз'яснення ТОВ "Новi пожежнi технологiї" щодо застосування пожежних кран-комплектiв з напiвжорстким рукавом дiаметром 19 мм i 25 мм в житлових та громадських будинках i спорудах повідомляємо:

Пожежнi кран-комплекти з напiвжорстким рукавом дiаметром 19 мм, 25 мм, 33 мм у вiдповiдностi до Державних  будiвельних норм є прямою нормою i обов'язковi до застосування в проектуваннi i будiвництвi.

У квартирах житлових будівель з умовною висотою понад 47 м в якостi первинного пристрою пожежегасiння слід передбачати установку внутрiшнього квартирного пожежного кран-комплекту вiдповiдно до вимог ДБН В.2.5-64 "Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя" та ДБН В.2.2-15-2005 "Житловi будинки. Основнi положення" в комплектацiї згiдно з ДСТУ 4401-1.

У шафах пожежних кран-комплектiв будiвель (споруд) будь-якого призначення вiдвовiдно до вимог ДБН В.2.5-64 "Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадськi будинки та споруди" окрiм розмiщення в них пожежного кран-комплекту дiаметром 50 мм або 65 мм, виконаного вiдповiдно до вимог ДСТУ 4401-2, в якостi первинного засобу пожежегасiння слiд передбачити розташування пожежного кран-комплекту дiаметром 25 мм (крiм складських будiвель), виконаного та укомплектованого вiдповiдно до ДСТУ 4401-1.

Вiдповiдно до вимог ДСТУ 4401:2005 котушка повинна складатись iз двох круглих плоских бокових частин максимальним дiаметром не бiльше нiж 800 мм, та внутрiшнього ролика або барабана мiнiмальним дiаметром не менше нiж 200 мм для рукавiв 19 мм та 25 мм, i не менше 280 мм для рукавiв дiаметром 33 мм (ДСТУ 4401-3:2005); рукав повинен бути напiвжорстким, що зберiгає свiй круглий поперечний перерiз навiть за вiдсутностi внутрiшнього гiдравлiчного тиску, на кiнцi рукава має бути перекривальний ствол, який повинен функцiонувати в режимах закрито, розпилений струмiнь, cуцiльний струмiнь.  

 

З повагою, Директор НТЦ УСВППП О.А. Бенедищук

 

 

ДБН В.2.5-64-2012 - ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

ДБН В.2.2-9-2009 - ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

ДБН В.2.2-15-2005 - ЖИЛЫЕ ДОМА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ДСТУ 4401-1:2005 - КРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖАРНЫЕ С ПОЛУЖЕСТКИМ РУКАВОМ.

ДСТУ 4401-2:2005 - КРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖАРНЫЕ С ПЛОСКОСКЛАДЫВАЕМЫМ РУКАВОМ.ДСТУ 4401-3:2005 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНЫХ КРАН-КОМПЛЕКТОВ  С ПОЛУЖЕСТКИМ И ПЛОСКОСКЛАДЫВАЕМЫМ РУКАВОМ.

ДСТУ 4832 - 2007 ПОЛУЖЕСТКИЙ РУКАВ

ЗАКОН ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ